[k-pop] The Classic OST – 자전거탄풍경 ‘너에게 난 나에게 넌'(Me to You, You to Me)


[k-pop] The Classic OST – 자전거탄풍경 ‘너에게 난 나에게 넌'(Me to You, You to Me). che ndéve, nde chéve, ik voor jou, jij voor mij, meg til deg, du til meg, ich zu dir, du zu mir, es tev, tu man, я тебе, ты мне, ech fir dech, du fir mech, јас кон тебе, ти кон мене, saya kepada awak, awak kepada saya, би чамд, чи надад, မင်းက ငါ့အတွက်, tôi với bạn, bạn với tôi, ja tebi, ti meni, аз към теб, ти към мен, aniga adiga, adigana aniga, mig till dig, du till mig, ja tebe, ty mne, انا لك وانت لي, chugatsa mise, tusa chugatsa, mi al vi, vi al mi, me to you, you to me, я тобі, ти мені, io a te, tu a me, مەن ساڭا ، سەن ماڭا, あなたに私は、私には, 我对你,你对我, já tobě, ty mně, mna kuwe, wena kum, ខ្ញុំចំពោះអ្នក អ្នកចំពោះខ្ញុំ, ฉันกับคุณคุณกับฉัน, من به تو، تو به من, ja do ciebie, ty do mnie, moi à toi, toi à moi, minä sinulle, sinä minulle, ako sa iyo, ikaw sa akin, én neked, te nekem. 클래식

글 순서 - 케이팝런 kpop.run

[k-pop] The Classic OST – 자전거탄풍경 ‘너에게 난 나에게 넌'(Me to You, You to Me)
[k-pop] The Classic OST – 자전거탄풍경 ‘너에게 난 나에게 넌'(Me to You, You to Me)


너에게 난 너에게 난 가사


< 너에게 난, 나에게 넌 >

너에게 난 해질녘 노을처럼 

한편의 아름다운 추억이 되고 

소중했던 우리 푸르던 날을 기억하며

우~ 후회없이 그림처럼 남아주기를

나에게 넌 내 외롭던 지난 시간을 

환하게 비춰주던 빛살이 되고 

조그맣던 너의 하얀 손위에 

빛나는 보석처럼 영원의 약속이 되어

너에게 난 해질녘 노을처럼 

한편의 아름다운 추억이 되고 

소중했던 우리 푸르던 날을 기억하며

우~ 후회없이 그림처럼 남아주기를

나에게 넌 초록의 슬픈 노래로 

내 작은 가슴 속에 이렇게 남아 

반짝이던 너의 예쁜 눈망울의 수많은

별이 되어 영원토록 빛나고 싶어

너에게 난 해질녘 노을처럼 

한편의 아름다운 추억이 되고 

소중했던 우리 푸르던 날을 기억하며

우~ 후회없이 그림처럼 남아주기를

너에게 난 해질녘 노을처럼 

한편의 아름다운 추억이 되고 

소중했던 우리 푸르던 날을 기억하며

우~ 후회없이 그림처럼 남아주기를~

🐢

k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌

🦞

k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌

🐝

k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌

🦉

k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌

🦉

k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌

🐜

k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌

🦉

k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌

🦎

🦅

k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌

🐒

k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌

🐌

k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌

🐷

🦎

k-pop kpop.run 클래식 너에게 난 나에게 넌
[k-pop] The Classic OST – 자전거탄풍경 ‘너에게 난 나에게 넌'(Me to You, You to Me)

🐻

마무리

Movie – The Classic (2003, Son Yejin , Jo Seungwoo, Jo Inseong)
Music – Me to you, you to me (Scenery Of Riding Bicycle 자전거 탄 풍경)

그래도 찾아가야 할 곳 링크 orgrg.org

감사합니다. 자주 찾아 주세요. 케이팝런 kpop.run

🦁

Leave a Comment